Informatie aanvragen

Over Combinex

Visie

Het volume in het wegvervoer neemt de komende jaren alleen maar toe. Door economische groei en toegenomen consumentenvertrouwen, maar ook omdat de eindgebruiker behoefte heeft aan een grotere diversiteit aan goederen en deze snel geleverd wil zien. Kortom: we willen alles en we willen het nu!

Meer vrachtauto’s inzetten om deze groei op te vangen is niet de oplossing. Dit leidt tot meer CO2 uitstoot en congestie. Daarnaast ontstaat hardere concurrentie tussen vervoerders en niet gelijkwaardige relatie tussen opdrachtgever en vervoerder.

Missie

Combinex is sterk in het efficiënt organiseren van wegvervoer. Wij creëren een sterke en betrouwbare keten door een persoonlijke en gelijkwaardige relatie met zowel klanten als vervoerders. In onze sociale bedrijfsvoering is oog voor de omgeving, partners en medewerkers.