Informatie aanvragen

 Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Combinex BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Combinex BV of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Combinex BV. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Combinex BV.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat alle gegevens beter worden beschermd. Alle bedrijven, zo ook Combinex, moeten kunnen verantwoorden welke gegevens worden verwerkt. En met welk doel deze verwerking plaatsvindt.
 

Hoe Combinex omgaat met de gegevens van sollicitanten, medewerkers en klanten staat hieronder beschreven.
De gegevens van de sollicitant zijn alleen de gegevens die wij ontvangen via de website. Vaak zijn dit de NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, motivatiebrief en CV. Wij bewaren de gegevens na een sollicitatie in eerste instantie voor 1 maand, nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Daarna zal Combinex deze gegevens vernietigen. Wanneer er van beide kanten meerwaarde zit in het verlengen van de bewaartermijn van de sollicitatie, bijvoorbeeld verlenging van 12 maanden, dan zullen wij hier expliciet toestemming voor vragen.

Voor bepaalde vacatures werken we voor onze werving & selectie samen met Lincks Personal Recruitment. Lincks Personal Recruitment verzorgt de eerste selectie en onderhoud het contact met de kandidaten. Wannneer Combinex van mening is dat de vacature overeenkomt met het profiel van een sollicitant, dan volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek/sollicitatiegesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit kennismakingsgesprek/sollicitatiegesprek worden de gegevens eventueel aangevuld met behaalde diploma’s, certificaten en getuigschriften.
 

Wanneer de sollicitant in dienst komt, worden de gegevens van de betreffende nieuwe medewerker verwerkt in onze systemen. In ons arbeidsvoorwaardenreglement staat een overzicht van gegevens, welke wij verwerken en met welk doel.
 

Van klanten en leveranciers registreert Combinex, naam- en adresgegevens van het betreffende bedrijf. Daarnaast geslacht, naam, zakelijk telefoonnummer en zakelijk mailadres van de contactpersonen. Deze gegevens worden geregistreerd in het TMS (transport management systeem) en in de boekhouding. Deze gegevens zijn nodig voor de bedrijfsvoering.

 

 

Veiligheidsprotocollen
Wij zijn uiterst voorzichtig met alle gegevens in onze systemen. Om die reden hebben wij bepaalde protocollen ingezet om te voorkomen dat data kunnen worden gelekt.  Combinex hanteert de volgende protocollen:

  • Regelmatige wisseling van wachtwoord;
  • Mailverkeer met vertrouwelijke zaken worden met een wachtwoord verzonden;
  • Data export kan alleen uitgevoerd worden door bevoegd personeel;
  • Gegevens worden centraal opgeslagen op de server van Combinex;
  • Speciaal ingerichte schijf voor directie/MT/HRM voor plaatsen en weghalen van privacy gevoelige documenten/overzichten en lijsten. Zodat het mailverkeer hiermee tot een minimum wordt beperkt.
  • Overbodige gegevens en contacten worden met regelmaat gecontroleerd en verwijderd.

Mocht er onverhoopt toch een data lek plaatsvinden, dan maken wij hiervan melding bij de autoriteit persoonsgegevens, alvorens de zover bij ons bekende betrokkenen te laten weten waar en hoe dit  heeft kunnen plaatsvinden.
 

Op de website van Combinex zijn een aantal links en plug-ins naar derde partijen terug te vinden. Met betrekking tot  deze partijen hebben wij geen invloed op en/of wetenschap van hoe en welke cookies worden geplaatst. Kijk hiervoor dan ook naar het privacy beleid van betreffende partij.
 

Combinex heeft zich laten informeren en adviseren door haar accountantskantoor en de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je te allen tijde mailen naar hrm@combinex.nl.