Žádost o informace

Prohlášení 

Obecné

Tento oddíl se vztahuje na tuto webovou stránku. Použitím této webové stránky souhlasíte s tímto prohlášením.

Soukromé údaje

Tuto webovou stránku můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, či poskytli o sobě jakékoli údaje. Nicméně existují situace, kdy od vás informace vyžadujeme, abychom např. mohli vytvořit rezervaci nebo provést registraci. Proto vás předtím, než shromáždíme informace prostřednictvím internetu, na to upozorňujeme. Počitadlo poskytuje záznam o počtu návštěvníků této webové stránky, webových stránek, ze kterých návštěvníci přicházejí a prostřednictvím kterého poskytovatele mají lidé přístup k internetu. Výsledky jsou použity pouze v souhrnné formě a nemohou být vysledovány zpátky k jednotlivým osobám.

(Osobní) údaje, které jsme nashromáždili, nejsou poskytovány za úplatu nebo zveřejňovány třetím stranám. To se týká zvláštních okolností, například vyžaduje-li tak zákon. Dále nás můžete kdykoli požádat, abychom vaše údaje z našich složek odstranili.

Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré informace na této webové stránce jsou určeny pro osobní použití. Z těchto informací nelze odvodit žádná práva. Podléhají změnám a typografickým chybám. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace na této webové stránce jsou co nejúplnější a nejpřesnější. Společnost Combinex BV nepřijímá žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou jakýmkoli způsobem, která je výsledkem používání, neúplnosti nebo nepřesnosti informací uveřejněných na této webové stránce.

Dostupnost

Informace a doporučení na této webové stránce se mohou změnit bez předchozího ohlášení. Vynakládáme úsilí, abychom zajistili, že tato webová stránka je dostupná v největším možném rozsahu, ale nepřijímáme žádnou zodpovědnost za jakékoli následky (dočasné) nedostupnosti.

Autorská práva a práva duševního vlastnictví

Autorská práva k této webové stránce náleží společnosti Combinex BV nebo třetím stranám, které tento (vizuální) materiál společnosti Combinex BV poskytly. Rozšiřování jakoukoli formou je zakázáno, pokud není předem společností Combinex BV povoleno.