Prośba o

Wyłączenie odpowiedzialności

Postanowienie ogólne

Poniższa sekcja odnosi się do strony internetowej. Korzystając z tej strony, akceptujesz niniejsze wyłączenie odpowiedzialności.

Polityka prywatności

Możesz odwiedzać tę witrynę, nie ujawniając nam kim jesteś i nie udzielając nam żadnych informacji o sobie. Istnieją jednak sytuacje, w których wymagamy informacji o Tobie, abyśmy mogli prowadzić korespondencję, na przykład, w sprawie rezerwacji lub rejestracji. Staramy się powiadomić Ciebie odpowiednio wcześnie zanim zgromadzimy Twoje dane osobowe za pośrednictwem Internetu. Licznik odsłon rejestruje informacje na temat liczby odwiedzających tę witrynę, stron internetowych, z których na nią wchodzą oraz dostawców zapewniających tym osobom dostęp do Internetu. Wyniki są wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej i nie pozwalają identyfikować poszczególnych użytkowników.

Dane (osobowe), które zebraliśmy nie są sprzedawane lub udostępniane osobom trzecim, o ile nie wymagają tego szczególne okoliczności, na przykład, gdy jest to wymagane przez prawo. Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o usunięcie Twoich danych z naszych plików.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje na tej stronie są przeznaczone do użytku osobistego. Informacje zamieszczone na niniejszej witrynie nie stanowią podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Strona ta może być zmieniana i może zawierać błędy typograficzne. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej były tak kompletne i dokładne, jak to możliwe. Combinex BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku użytkowania, niekompletności lub niedokładności informacji zawartych na tej witrynie.

Dostępność

Informacje i rekomendacje zawarte na tej witrynie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia. Dokładamy wszelkich starań, aby ta strona internetowa była dostępna w największym możliwym zakresie, jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za konsekwencje jej (tymczasowej) niedostępności.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie do niniejszej witryny przysługują Combinex BV lub stronom trzecim, które udostępniły ten materiał (wizualny) Combinex BV. Powielanie w jakiejkolwiek formie jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą Combinex BV.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie w dniu 25 maja 2018 r. Oznacza to, że od tego dnia w całej Unii Europejskiej obowiązują te same przepisy dotyczące prywatności. Nowe prawo dotyczące prywatności zapewnia lepszą ochronę wszystkich danych. Wszystkie firmy, w tym Combinex, muszą być w stanie uzasadnić, które dane są przetwarzane oraz w jakim celu odbywa się to przetwarzanie.
 

Sposób przetwarzania przez Combinex danych kandydatów poszukujących pracy, pracowników i klientów opisano poniżej. Dane osoby poszukującej pracy to tylko dane, które otrzymujemy za pośrednictwem strony internetowej lub skrzynki pocztowej hrm@combinex.nl. Są to często imię i nazwisko oraz adres, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, list motywacyjny i CV. Przechowujemy te dane po rekrutacji najpierw przez 1 miesiąc po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Po tym czasie Combinex usunie te dane. Jeśli po obu stronach istnieje zainteresowanie wartością dodaną przedłużenia okresu przechowywania aplikacji, na przykład o 12 miesięcy, wówczas jednoznacznie poprosimy o wyrażenie zgody.
 

Jeśli Combinex uzna, że wakat jest zgodny z profilem kandydata, wysyłamy zaproszenie na rozmowę wstępną /rozmowę kwalifikacyjną u nas w biurze. Podczas tej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej dane mogą zostać uzupełnione ewentualnie o uzyskane dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia.
 

Kiedy kandydat podejmie pracę, dane nowego pracownika będą przetwarzane w naszych systemach. Nasz regulamin dotyczący warunków pracy zawiera przegląd danych, które przetwarzamy i w jakim celu je przetwarzamy.

Combinex rejestruje nazwę /nazwisko i dane adresowe danej firmy swoich klientów i dostawców. Ponadto także płeć, imię i nazwisko, numer telefonu służbowego i adres e-mailowy osoby do kontaktu. Dane te rejestruje się w systemie TMS (system zarządzania transportem) i w księgowości. Informacje te są niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej.

Protokoły bezpieczeństwa
Jesteśmy niezwykle ostrożni w zakresie wszystkich danych w naszych systemach. Z tego powodu wdrożyliśmy określone protokoły, aby zapobiec wyciekowi danych. Combinex używa następujących protokołów:

  • Regularna zmiana hasła;
  • Korespondencja mailowa w sprawach poufnych jest wysyłana z zabezpieczeniem hasłem;
  • Eksport danych może zostać przeprowadzony wyłącznie przez upoważniony personel;
  • Dane są przechowywane centralnie na serwerze firmy Combinex;
  • Specjalnie zaprojektowany dysk dla dyrekcji / MT / HRM do umieszczania i usuwania dokumentów /zestawień i list z informacjami poufnymi, aby zredukować do minimum korespondencję.
  • Niepotrzebne dane i kontakty są regularnie sprawdzane i usuwane.

Jeżeli doszłoby jednak do wycieku danych, zgłosimy to do instytucji zajmującej się danymi osobowymi, zanim powiadomimy znane nam osoby zainteresowane, gdzie i w jaki sposób to nastąpiło.
 

Na stronie internetowej Combinex można znaleźć wiele linków i wtyczek do stron trzecich. W odniesieniu do tych stron nie mamy wpływu i/ lub wiedzy o tym, w jaki sposób i które pliki cookie są tam umieszczane. Prosimy również o zapoznanie się z polityką prywatności danej strony.
 

Combinex otrzymał informacje i porady za pośrednictwem swojej firmy księgowej i strony internetowej: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, możesz wysłać do nas zapytanie e-mailem w dowolnej chwili na adres hrm@combinex.nl.