Prośba o

aktualności Śledzić Combinex i naszej wizji transportu i logistyki

Monitor Logistiek en Goederenvervoer potwierdza potrzebę łączenia ładunków

Holenderski przemysł transportowy nieustannie się rozwija! Jednak w celu ułatwienia rozwoju łączenie przepływu towarów i większych objętości ładunkowych samochodów ciężarowych jest niezbędne. Pokazuje to monitor Logistiek en Goederenvervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, (Monitor Logistyki i Transportu Towarów Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska) opublikowany w dniu 1 lipca 2015 roku. Combinex jest świadome sygnałów jakie daje ministerstwo.

Wykorzystanie większej liczby samochodów ciężarowych, aby sprostać rozwojowi nie jest rozwiązaniem. Może to doprowadzić do większej emisji substancji niebezpiecznych i ruchu komunikacyjnego. Ponadto prowadziłoby to do zwiększenia konkurencji pomiędzy przewoźnikami oraz nierównorzędnych relacji między klientem a przewoźnikiem. Dlatego też należy połączyć sprawną organizację przepływów ładunków z uczciwą i przejrzystą postawą przez wszystkie strony w łańcuchu logistycznym.

Od 2006 roku Combinex skutecznie organizuje usługi transportu drogowego. Ponadto tworzymy silny i niezawodny łańcuch poprzez osobiste i równorzędne relacje zarówno z klientami i przewoźnikami, społecznie świadome działania biznesowe i wzgląd na środowisko, partnerów i pracowników.

W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt: Peter van der Sluijs (+31(0)6-53573069, sales@combinex.pl)